Associate Professor: Tanaka Kanji

Graduate Students: Ye Minying, Y
amaguchi Kouichirou, Sugimoto Takuma, Takeda Koji, Mizutani Ryota, Ishikawa Yuuki, Yang Naiming, Inagami Kazunori, Ye Haoming

Under Graduates: Takahashi Souma, Kurauchi Kanya, Ishise Shinya, Nakata Haruki

OB : Takahashi Yoshiki,
Fang Yichu, Fei Xiaoxiao, Yamamoto Ryohei, Nakao Keisuke, Ide Rino, Hirota Yuji, Inamoto Kouya,  Kojima Yuusuke,  Kondou SinayaSuda Toshimitu,  Matui Yuuki,  Mikawa Kazunori, Ogawa Kenta,  Tsukamoto Taisho,  Yanagihara Kentaro,  Murase Tomoya,  Takahashi Yoshiki,  Liu Enfu, Nakagawa Sho, Sugegaya Naotoshi, Ando Masatoshi, Inagaki Yousuke, Chokushi Yuuto, Hnada Shougo, Sugimoto Tetsuya, Takeuchi Hiroyasu, Yoshida Kazuya, Kadoya Soutoku, Hayashi Yuuki, Endo Ryohei, Kondo Kensuke, Nagasaka Tomomi, Hashimoto Taku, Suzuki Takayuki, Sekijima Syuhei, Ishimaru Tetsuya, Ikeda Kouichirou, Ozaki Yukihiro, Yagi Tatsuya, Matsuzaki Yuushi, Tani Yuutarou, Ando Shinji, Saeki Kenichi, Nakamura Jouji, Uesaka Ikuyo, Tsubouchi Daiki , Daito Takehiro, Ishida Yukinori